فهرست صفحات

002-united-kingdom

فولاد تاج

ریل ها در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که از پرکاربرد ترین  آن ها می توان به صنعت راه آهن و مترو اشاره کرد.

به دلیل نیاز به خاصیت ضدسایش ر یل های راه آهن، در ساخت آن ها عموما از فولادهای CK45 یا CK55 استفاده می شود.

فولاد Ck45 با صدم درصد تقریب دارای ۰٫۴۵ درصد کربن و به ترتیب ۰٫۲۵ و ۰٫۶۵ سیلیسیم و منگنز می باشد.

از این مقاطع در موارد دیگری مانند مسیر باز و بسته شدن درب های صنعتی و  گاراژی، نگهداری و مسیر حرکت جرثقیل های معلق و در معادن به عنوان مسیر حرکت واگن های حمل بار استفاده می شود.

در  ساخت آن ها عموما از چهارپهلو و تسمه های ST52 ، ST37 یا فولادهای  CK45 و CK55 استفاده می شود.

ریل ها را نیز می توان بر اساس نوع کاربری شان دسته بندی نمود،

برای مثال: ریل های راه آهن، جرثقیلی و معدنی  ریل هایی هستند که بر اساس کاربردشان در صنایع نام گذاری شده اند.

همینطور این مقاطع با استانداردهای زیر نیز تولید می شوند:   

    – تیپ S (استاندارد اروپا)
    – تیپ R (استاندارد روس)
    – تیپ JIS (استاندارد ژاپن)
    – تیپ A (مورد استفاده در جرثقیل)