فهرست صفحات

002-united-kingdom

فولاد تاج

سایر تسمه های فولادی 

عمده فولادهای آلیاژی با سطح مقطع مستطیل و به صورت تسمه عرضه می شوند. علاوه بر تسمه آهن و تسمه ST52 سایر استاندارد های فولاد ها به صورت تسمه تولید و عرضه می گردند که عبارتست از:

تسمه های فولادی Ck45 ، Mo40 ، Ck60 ،  Ck75 ، سایر

تسمه های فنر مانند تسمه CRV ، تسمه ۱٫۸۱۵۹ و تسمه های سردکار مانند تسمه Spk و تسمه Amutit / تسمه آموتیت