فهرست صفحات

002-united-kingdom

فولاد تاج

 سایر میلگردهای آلیاژی

لیست سایر میلگردهای فولادی آلیاژی موجود جهت عرضه به مشتریان و همکاران گرامی؛

⇐ میلگرد ۱۰۰Cr6

⇐ میلگرد ۷۰Cr2

⇐ میلگرد ۲۳۱۲

⇐ میلگرد A105

⇐ میلگرد CK15

⇐ میلگرد CK30

⇐ میلگرد CK35

⇐ میلگرد (CK45 (1191

⇐ میلگرد SPK

⇐ میلگرد ST44

⇐ میلگرد ST37

⇐ میلگرد ST52

⇐ میلگرد VCN

⇐ میلگرد آتوار

⇐ میلگرد آلومینیم

⇐ میلگرد گرمکار ۲۳۴۴

تمامی اقلام نام برده شده، در قطرهای متفاوت و با کیفیت بالا و قیمت های قابل رقابت در بازار عرضه می شود.