فهرست صفحات

002-united-kingdom

فولاد تاج

 لوله درزدار

لوله درزدار به لوله هایی اطلاق می شود که بر دیواره آن جوشکاری، به شکل خط مستقیم و یا مورب انجام شده باشد.

لوله های درزدار در واقع رول ورق هایی هستند که توسط غلطک های نورد سرد، به شکل گرد در آمده و سپس درز موجود در خم انتهایی ورق، به وسیله ی جوش های مخصوص برطرف می شود، این لوله ها را با نام دیگر لوله درزجوش نیز می شناسند.

درز جوشکاری شده لوله درزدار، می تواند به صورت درز مخفی و یا درز جوش قابل رویت باشد. این لوله ها در صنایع مختلفی نظیر آب و فاضلاب و صنایع نفت و گاز به کار گرفته می شوند.

لوله Welded – لوله Seamless

لوله درزجوش / Seamless

لوله درزدار در زبان انگلیسی به نام های Welded یا Seamless شناخته می شوند.

لوله درزجوش با متریال های A106، ST37 و ST35/8 تولید شده و قابل عرضه می باشد.

جهت معرفی بیشتر این لوله ها، به عنوان مثال به ترکیب شیمیایی لوله درزدار A106 اشاره خواهیم کرد:

ترکیبات شیمیایی لوله درزدار A106

 Grade AGrade BGrade C
Carbon max. %۰٫۲۵۰٫۳۰٫۳۵
*Manganese %۰٫۲۷ تا ۰٫۹۳۰٫۲۷ تا ۰٫۹۳۰٫۲۹ تا ۱٫۰۶
Phosphorous, max. %۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵
Sulfur, max. %۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵۰٫۰۳۵
Silicon, min.%۰٫۱۰٫۱۰٫۱
Chrome, max. %۰٫۴۰٫۴۰٫۴
Copper, max. %۰٫۴۰٫۴۰٫۴
Molybdenum, max. %۰٫۱۵۰٫۱۵۰٫۱۵
Nickel, max. %۰٫۴۰٫۴۰٫۴
Vanadium, max.%۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰۸