فهرست صفحات

002-united-kingdom

فولاد تاج

ناودانی دریایی 

ناودانی ها سطح مقطعی به شکل حرف U دارند و به انگلیسی U-Channel نام گذاری می شود.

ابعاد و اندازه ی UNP(ناودانی) ها به نوع آنها بستگی دارد. این ابعاد عبارتند از:

ارتفاع مقطعبا حرف h مشخص می شود
ضخامت جانیا حرف ts مشخص می شود
عرض بالبا حرف b مشخص می شود
ضخامت بالبا حرف tg مشخص می شود
سطح مقطعبا حرف A مشخص می شود
وزن هر متربا حرف G مشخص می شود
فاصله محور ثقلبا حرف ez مشخص می شود
فاصله مرکز برشبا حرف YM مشخص می شود

ناودانی دریایی

ناودانی دریایی گرید A، ناودانی A36 و Gl-A با سطح مقطع U شکل و سطح کیفی بالا تولید می‌شود.

ناودانی های دریایی عموما توسط شرکت های خارجی تولید و عرضه می شوند.

ناودانی دریایی همانند نبشی دریایی که در بخشی جداگانه توضیح داده شده است، پس از چند مرحله ذوب، به حداقل میزان درصد عناصر مخرب در فولاد (گوگرد و فسفر کمتر از ۰٫۰۳۵) می رسد. این ناودانی دارای مقاومت بالا نسبت به نمک و املاح آب های آزاد است و به طبع در صنایع دریایی، کشتی سازی و اسکله سازی کاربرد فراوانی دارد.

به عنوان مثال ابعاد UNP 40 برابر است با:

h= 40mm / ts= 5mm / b= 35mm / tg= 7mm / A= 6.21cm2 / G= 4.87 kg/m
/ ez= 1.33 cm / YM= 2.32