فهرست صفحات

002-united-kingdom

فولاد تاج

یو بولت 

یو بولت (U Bolt) یک پیچ دو طرفه است که به دلیل شباهتی که با  حرف لاتین U دارد به این نام شناخته می شود. این بولت ها در درجه ی اول به عنوان پشتیبان لوله های آب و گاز مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه ی این نوع بولت ها بنا بر کاربرد مورد نظر مانند قطر لوله، در اندازه های مختلف تولید می شوند.

در اندازه گیری قطر بولت ها برای تولید یا موارد استفاده ی آن، قطر بولت به قطر داخلی (تو در تو) بولت ها اطلاق می شود.

یو بولت ها با چهار شاخصه تعریف می شوند:

⇐ نوع مواد و آلیاژ مورد استفاده شده برای ساخت آن ها (Material Type)
⇐ قطر بازوی  (Thread dimensions)
⇐ قطر داخل (تو در تو) بازوها ((Inside diameter
⇐ ارتفاع داخی (Inside height)

انواع بولت ها با پوشش دهی گالوانیزه گرم، داکرومات و تفلون نیز عرضه می شوند.